Logo_500px
Cute dog and cat together on white background

GDPR-policy

Ang GDPR hos Anna Mårtensson Veterinär Frösön Östersund AB, Bergsgatan 23, 832 41 Frösön

Org nr. 559325-4575

Ledningen ansvar för att personuppgifter hanteras korrekt och säkert enligt GDPR.

Syftet med att behandla personuppgifter är kopplat till identifikation av djur och ägare/kund. Detta finns som krav för journalföring enligt Jordbruksverkets ”Föreskrifter om skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård”. Här framgår också att journalen ska sparas minst fem år efter senaste anteckning.

Enligt bokföringslagen ska fakturor och kontantfakturor (räkenskapsinformation) sparas i sju år efter utgången av det kalenderår räkenskapsåret avslutades.

Vi kan kontakta di med information vi anser ha intresse för dig och ditt djur. Om du inte önskar detta är det bara att meddela oss.

Vi har enbart registrerat de personuppgifter om dig, som du själv har upplyst oss om. Det rör sig om namn, adress och kontaktuppgifter. För att kunna skriva elektroniska recept registrerar vi person- eller organisationsnummer. Ditt djurs ID-märkning och försäkringsnummer räknas också som personuppgift, då de kan härledas till dig. Djurets sjukdomshistorik är inte en personuppgift.

För att du och ditt djur ska kunna identifieras korrekt, används dina personuppgifter i kontakt med:

  • Försäkringsbolag – när vi ombetts göra direktregleringar av skador eller om ditt försäkringsbolag behöver information om ditt djur för att hantera sina ärenden.
  • Externa laboratorier – när prover skickas.
  • Remissärenden – när vi skickar eller tar emot remisser.

 

Ovanstående utlämnade av personuppgifter kommer alla att vara avtalade mellan oss och anses därför kunna genomföras utan skriftligt samtycke.

Endast personer som arbetar för vår räkning har tillgång till personuppgifter.

Kontakta oss om några av dina personuppgifter behöver ändras eller om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig.